1η Συνάντηση της ολομέλειας «Καλαμπάκα, Πράσινη Πόλη»

Γνωριμία με τους μαθητές.

Πρώτος χωρισμός σε ομάδες με βάση τις παρέες.

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού σχολειών και του τραγουδιού Earth.

Συζήτηση καταιγισμός ιδεών πάνω στο θέμα. Υποθέματα, Υποερωτήματα

Συζήτηση για τις ομάδες, τη συλλογικότητα και χωρισμός με βάση την παρέα, τους βαθμούς, την δυνατότητα διάθεσης φορητού υπολογιστή σε κάθε ομάδα.

Περιγραφή δραστηριοτήτων – εργασιών που θα απαντήσουν στα ερωτήματα. Πηγές, Δημοσκοπήσεις

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών στις εβδομάδες του τετραμήνου.

Αφήστε μια απάντηση