Ελιά, η ψυχή της Μεσογείου

>Μπορείτε να δείτε την εργασία που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ελιά, η ψυχή της Μεσογείου«. Συνδεθείτε στο πλάνο της εκδήλωσης για να το μελετείσετε και να κάνετε τις δικές σας προτάσεις.

Αφήστε μια απάντηση