Ιανουάριος 2010, Εξέλιξη εργασιών

>

1) Παρακαλούνται οι ομάδες να φέρουν στο σχολείο σε ηλεκτρονική μορφή την εργασία τους. Καλό είναι οι εργασίες να είναι απλές, να έχουν τις πηγές του υλικού που χρησιμοποιούν και να έχουν υποστεί επεξεργασία και σχολιασμό.

Σκοπός είναι να ενοποιηθούν οι εργασίες σε ένα βιβλίο και να εμπουτιστεί ο ιστότοπος του λυκείου σχετικός με την ελιά. http://1lyk-kalamp.tri.sch.gr/elia/

2) Επίσης για τη διάχυση όσων αποκομίζουμε από την ενασχόληση μας με το περιβάλλον θα γίνει μία δημοσίευση στον τοπικό τύπο όπου κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα κομμάτι από την εργασία της ή θα κάνει μία περίληψη.

3)Στο ΚΠΕ Καλαμάτας οι ομάδες θα παρουσιάσουν την εργασία τους σε όλες τις ομάδες αλλά και στους υπεύθυνους του ΚΠΕ. Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί κάποια προετοιμασία π.χ. δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint, κάποιο θεατρικό και ότι άλλο σκεφτεί κάθε ομάδα αναάλογα με την όρεξη και το χρόνο που θα διαθέσει.

Χρειάζεται λοιπόν μέχρι την εκδρομή κάποιος συντονισμός για να πετύχουμε τα παραπανω.

Αφήστε μια απάντηση