Ετικέτα Ποιότητας για το etwinning έργο People and Rights του 1ου ΓΕΛ Κιλκίς

Συγχαρητήρια για την απονομή Ετικέτας Ποιότητας στους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς του 1ου ΓΕΛ Κιλκίς για το eTwinning έργο People and Rights.

Τα σχόλια από τον ΕΟΥ της δράσης eTwinning ήταν τα εξής:

Congratulations! You have been awarded with a National Quality Label for your project People and rights.

Υλοποιήσατε ένα ενδιαφέρον έργο προσεγγίζοντας την ενεργή πολιτειότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις οριζόντιες δεξιότητες μέσα από ποικίλες δραστηριότητες με τους εταίρους σας.

Στα θετικά του σημεία ήταν:

– οι συνεργατικές δραστηριότητες που κατέληγαν σε κοινά τελικά προϊόντα (συνεργατικοί πίνακες, ηλεκτρονική έκδοση κ.α.)

-Η αξιολόγηση και διάχυση του έργου

Σε επόμενα έργα θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή:

– Στη διαρκή ενεργοποίηση των Ελλήνων μαθητών αξιοποιώντας τα εργαλεία του twinspace με στόχο τη συστηματική συνεργασία σε διακρατικές ομάδες όπου θα αναπτύσσεται επαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας απονέμεται η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο σας! Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στη δημιουργική σας πορεία!

Με εκτίμηση, ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning.

QualityLabelPeopleAndRights

Κατηγορίες: Erasmus+ και etwinning projects. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.