Το 1ο ΓΕΛ Κιλκίς ολοκλήρωσε το έργο etwinning με τίτλο People and Rights και θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το σχολείο μας συνεχίζει την etwinning δράση του με το έργο People and Rights το οποίο υλοποίησε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-23 με εταίρους σχολεία από την Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία.

Λογότυπο People and Rights

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου στη διεύθυνση:

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/people-and-rights/twinspace

PeopleRights GroupWork

Οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων δημιούργησαν το παρακάτω ebook με ιστορίες/βιογραφίες ανθρώπων από διαφορετικές χώρες που υπερασπίστηκαν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα:

ebookCoverebookIntroduction 1

eBook – Rights and People

Κατηγορίες: Erasmus+ και etwinning projects. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.