Διαδικτυακές παρουσιάσεις Ακαδημαϊκών Τμημάτων Ιονίου Πανεπιστημίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συνεργασίας
της με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υποστηρίζει τη δράση ενημέρωσης του πανεπιστημίου
για τα ακαδημαϊκά του τμήματα. Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνουμε ότι το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο πρόκειται να διοργανώσει διαδικτυακές παρουσιάσεις με τίτλο «Zoom
Into lonio», στις 2-3 Απριλίου και 9-10 Απριλίου 2022.

Η δράση «Zoom Into lonio» απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου, ιδίως
της Γ’ Λυκείου, πανελλαδικώς, με στόχο να τους/τις ενημερώσει για τις σπουδές στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, στις 2-3 Απριλίου 2022 οι Πρόεδροι και Καθηγητές
των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου θα παρουσιάσουν τα οικεία
προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εστίαση —μεταξύ άλλων— στο αντικείμενο
των σπουδών, στην ακαδημαϊκή ζωή, καθώς και στις προοπτικές σταδιοδρομίας και
επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Κατηγορίες: Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.