Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) μέσα από τα testimonials των φοιτητών και των αποφοίτων μας
στο σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/testimonials

Ολοκληρωμένη παρουσίαση του Τμήματος είναι διαθέσιμη στο
σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/news-events/Welcome2020/DMST_presentation.pdf

Το 27ο τεύχος ONLINE NEWSLETTER του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) είναι
διαθέσιμο στο σύνδεσμο: HTTPS://WWW.DEPT.AUEB.GR/EL/CONTENT/DETAILS-ISSUE-27TH

Κατηγορίες: Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.