Αρχική » Το σχολείο » Διδακτικές ώρες και χρονικά διαστήματα διαλειμμάτων

Διδακτικές ώρες και χρονικά διαστήματα διαλειμμάτων

1η ώρα:  8.15 – 9.00

2η ώρα:  9.10 – 9.50

3η ώρα:  10.00 -10.40

4η ώρα: 10.50 – 11.30

5η ώρα: 11.40 – 12.20

6η ώρα:  12.30 – 13.10

7η ώρα:  13.10 – 13.50

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση