Αρχική » Ανακοινώσεις » Ηλεκτρονικές Εγγραφές

Ρολόι

Translate

Πρόσφατα σχόλια

  Ηλεκτρονικές Εγγραφές

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Όλοι οι μαθητές/-τριες πρέπει να εγγραφούν (Α΄ Λυκείου) ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους (Β΄ και Γ΄Λυκείου).
  2. Η εγγραφή-ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-eggrafes.minedu.gov.gr από 18/6/2021 έως και 2/7/2021, ώρα 23.59, με χρήση των κωδικών taxis του κηδεμόνα (που είναι δηλωμένος στο myschool) ή του/της μαθητή/-τριας, αν είναι ενήλικος/-η.
  3. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή-ανανέωση εγγραφής:
  • Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
  • Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
  • Επιλογή ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ.
  • Η τάξη φοίτησης
  • Η επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)
  • Η επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄και Γ΄Λυκείου).

   

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

   Ο ι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο, προσκομίζουν από 1/9/2021 έως την έναρξη του νέου σχολικού έτους:

  1.Εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, η οποία προκύπτει από τη σελίδα e-eggrafes.minedu.gov.gr.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κηδεμόνα, που μπορούν να συμπληρώσουν και να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του σχολείου.
  2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/-τριας ή πιστοποιητικό του Δήμου.
  3. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας για τους μαθητές/-τριες των Α΄- Β΄ Λυκείου και τέσσερις φωτογραφίες για τους μαθητές/-τριες της Γ΄ Λυκείου.

  Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση από τον παρακάτω σύνδεσμο:

  Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφών

  Top
   
  Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
  Αντίθεση
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων