Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Στις 24/3/2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενδοσχολική επιμόρφωση στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, με τίτλο «Καλές πρακτικές για ένα συμπεριληπτικό σχολείο», η οποία υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό φυσικής με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα. Η επιμόρφωση είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα συμπερίληψης μαθητών με ειδικές μαθησιακές ικανότητες, από την οποία προέκυψε ένας εποικοδομητικός διάλογος για τις κατάλληλες πρακτικές συμπερίληψης των μαθητών/τριών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους.

IMG 20220324 100912 IMG 20220324 100935 IMG 20220324 101033 IMG 20220324 101013