Σύνδεσμοι παρακολούθησης διαδικτυακών παρουσιάσεων Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων/Σχολών/Ακαδημιών στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) 2023-24

Σύνδεσμοι παρακολούθησης_δράσεις Σ.Ε.Π. Πανεπιστημίων_Σχολών_Ακαδημιών 2024 10271_Σύνδεσμοι για δράσεις Σ.Ε.Π. Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων_Σχολών_Ακαδημιών 2024._signed