Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

pexels skitterphoto 419635
Εξετάσεις Κ.Π.Γ.
  • Σάββατο 25 Μαΐου 2024
  • Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Το σχολείο μας θα λειτουργήσει ως εξεταστικό κέντρο

για τη Γερμανική Γλώσσα 

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των εξετάσεων συνολικά για όλες τις γλώσσες εδώ

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των εξετάσεων της γερμανικής γλώσσας εδώ

ώρα προσέλευσης υποψηφίων για τις γραπτές εξετάσεις

Σάββατο Α΄ Επίπεδο 07:10 και Γ΄ Επίπεδο 12:40 

Κυριακή Β΄ Επίπεδο 07:40

(πενήντα λεπτά (50′) πριν την καθορισμένη από το Υπουργείο ώρα έναρξης των γραπτών εξετάσεων)

ώρα προσέλευσης υποψηφίων για την ενότητα 4 (προφορικές εξετάσεις) 

τριάντα λεπτά (30΄) πριν την ώρα της προγραμματισμένης εξέτασης.

Ενημερωθείτε για την κατανομή υποψηφίων ανά ώρα

για τις προφορικές εξετάσεις: Λήψη αρχείου

Αλλαγές μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των προφορικών δεν είναι δυνατές.

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι

  • να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή οποιαδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λ.π.
  • να έχουν μαζί τους το εκτυπωμένο δελτίο εξεταζομένου και
  • να είναι συνεπείς στην ώρα προσέλευσής τους, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη των εξετάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών ή άλλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος κατέχει ή χρησιμοποιεί τα παραπάνω μέσα, αποκλείεται από τη διαδικασία των εξετάσεων.

Η είσοδος των υποψηφίων θα γίνεται μόνο από την οδό Θαλείας