Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2024Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΔΑ 

Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

Προδιαγραφές_2024A

Περιοχές Εξέτασης 2024Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024Α

Συμπληρωματικά έγγραφα

1.   Πίνακας «Ειδική Περίπτωση – Διευκολύνσεις».

2.   Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υποψηφίου για την υποβολή των αιτήσεων (.pdf).

Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις

KPG_Manual_Candidate_2024