Ιστολόγιο 1ου Γενικού Λυκείου  Αγ. Βαρβάρας
  •  

Σχολικό Έτος 20-21 (Αρχική Αποτίμηση)

Για να δείτε την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021) πατήστε εδώ.