Ιστολόγιο 1ου Γενικού Λυκείου  Αγ. Βαρβάρας

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς Εξετάσεις (5%)

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις, μπορούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, σε ποσοστό 5% των θέσεων.

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι όσοι εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία και συγκεκριμένα όσοι έχουν ήδη αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσουν φέτος απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές Νοσοκομείων, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο, από Τρίτη 17 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 26 Μαΐου 2022. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (26 Μαΐου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση