Ιστολόγιο 1ου Γενικού Λυκείου  Αγ. Βαρβάρας

Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής 1ου ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής 1ου ΓΕΛ Αγ. Βαρβάρας

Κυρίαρχα στοιχεία στη ζωή του σχολείου είναι η ευγένεια, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας. Επιλύουμε τις διαφορές μας με διάλογο και συνεννόηση χωρίς χρήση βίας. Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα.
Διατηρούμε τους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς ) του σχολείου καθαρούς (χρησιμοποιούμε τους κάδους για τα σκουπίδια, η κατανάλωση φαγώσιμων και πόσιμων επιτρέπεται μόνο εκτός αιθουσών και εργαστηριών).
Η προστασία της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου είναι ευθύνη όλων των μελών της κοινότητας. Σε περίπτωση κάποιας δυσλειτουργίας ή βλάβης, ενημερώνουμε αμέσως τη Δ/νση.
Οι Η/Υ χρησιμοποιούνται μόνο για τις εργαστηριακές ασκήσεις. Για να διαφυλαχτεί η καλή λειτουργία των
Η/Υ απαγορεύονται οι αλλαγές στις ρυθμίσεις, η λήψη προγραμμάτων, η εγκατάσταση, απεγκατάσταση ή
αλλαγή προγραμμάτων χωρίς την άδεια του υπεύθυνου καθηγητή.
Η έγκαιρη προσέλευση τόσο στο σχολείο όσο και στο μάθημα είναι αυτονόητη υποχρέωση των καθηγητών
και των μαθητών. Η παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση θεωρείται υποχρέωση όλων μας.
Εξίσου σημαντική είναι η τήρηση των διαλειμμάτων, αφού έτσι διασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος ξεκούρασης για μαθητές και καθηγητές.
Κατά την έναρξη κάθε σχολικής ώρας ο απουσιολόγος συμπληρώνει τα ονόματα των απόντων στο απουσιολόγιο και ο διδάσκων καθηγητής αφού τις ελέγξει, υπογράφει στο απουσιολόγιο. Στη συνέχεια καμία μεταβολή δε γίνεται στις απουσίες.
Στη διάρκεια του μαθήματος συμμετέχουμε στο μάθημα, δεν ασχολούμαστε με άλλα αντικείμενα (εξωσχολικά ή αλλά μαθήματα) και δεν ενοχλούμε τη διεξαγωγή του μαθήματος.
Δεν επιτρέπω σε κανέναν που δεν ανήκει στο τμήμα μου να βρίσκεται στην τάξη την ώρα του μαθήματος
Στην περίπτωση ωριαίας αποβολής ο μαθητής υποχρεούται να παρουσιαστεί στη Δ/νση αμέσως.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και αφού σβηστούν φώτα και ανεμιστήρες, οι τάξεις κλειδώνονται. Για οποιοδήποτε θέμα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες.
Δεν επιτρέπεται η παρουσία εξωσχολικών σε όλους τους χώρους του σχολείου καθώς και η συναναστροφή μαζί τους.
Οι μαθητές δεν βγαίνουν έξω από το σχολικό χώρο χωρίς την άδεια του Δ/ντή. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης ενημερώνεται ο κηδεμόνας, η απουσία καταχωρίζεται και η άδεια σημειώνεται στο απουσιολόγιο.
Η χρήση καπνού, αλκοόλ ή άλλων ουσιών είναι καταστροφική για την πνευματική και τη σωματική υγεία, και απαγορεύεται από το νόμο, για όλους, σε όλους τους χώρους του σχολείου (εσωτερικούς και εξωτερικούς).
Δε φέρνουμε μαζί μας και πόσο μάλλον δε χρησιμοποιούμε αντικείμενα άσχετα με τη μαθησιακή διαδικασία
(mp3, φορητά ηχεία, φωτογραφικές μηχανές, κλπ), εκτός αν μας έχει ζητηθεί από κάποιον καθηγητή για τις ανάγκες του μαθήματος.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές στους χώρους
του σχολείου. Πολύ περισσότερο είναι ανεπίτρεπτο να φωτογραφίζουμε ή να βιντεοσκοπούμε γιατί
παραβιάζουμε τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Καθηγητές και μαθητές, στην περίπτωση που κατά
λάθος έχουν το κινητό τους μαζί τους στην τάξη, φροντίζουν να είναι μέσα στην τσάντα τους.
Από την πρωινή συγκέντρωση που πραγματοποιείται κάθε μέρα μέχρι την πολυήμερη εκδρομή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων των πολιτιστικών προγραμμάτων, οι εκδηλώσεις και οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες του Σχολείου μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής, εξίσου σημαντικό με τη διδασκαλία του επίσημου αναλυτικού προγράμματος. Η παρουσία όλων μας, καθηγητών και μαθητών, στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου θεωρείται δεδομένη, όπως και ο σεβασμός στην προσπάθεια που κατέβαλαν όσοι προετοίμασαν την εκδήλωση (γιορτές, χορωδία κλπ).
Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στις μορφωτικές επισκέψεις και στους περιπάτους που διοργανώνει το
σχολείο, καθώς είναι κομμάτι του άτυπου εκπαιδευτικού προγράμματος, αποτελούν μέρος της σχολικής
ζωής και έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Σε διαφορετική περίπτωση ο μαθητής παραμένει στο σχολικό χώρο
και παρακολουθεί ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. Αυτονόητο είναι ότι κατά τη διάρκειά των μετακινήσεων, η συμπεριφορά μας είναι ανάλογη με αυτήν εντός του χώρου του Σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση