Προκηρύξεις-Εκδρομές

Σχολικό Έτος 2015-2016

Θέμα 1: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της A’ τάξης στην Iτέα-Γαλαξίδι

Συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής (9/4/2016-11/4/2016) με προορισμό την Ιτέα και το Γαλαξίδι. Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων (Πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ). Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 129287/Γ2 απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμ. 2769/2-12-2011 ΦΕΚ (Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής, το ταξιδιωτικό γραφείο «Happy days TRAVEL».

Το κόστος ανά μαθητή ανέρχεται στα 75 ευρώ.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε η υπ’ αριθμόν 7/15-03-2016 πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Θέμα 2: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (2/4/2016-4/4/2016) στην Καλαμάτα.

Συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής (2/4/2016-4/4/2016) με προορισμό τηνΚαλαμάτα. Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων. Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 129287/Γ2 απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμ. 2769/2-12-2011 ΦΕΚ (Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής, το ταξιδιωτικό γραφείο «Happy days TRAVEL».

Το κόστος ανά μαθητή ανέρχεται στα 110 ευρώ.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε η υπ’ αριθμόν 6/08-03-2016 πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Θέμα 3: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκδρομή  στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος στη Κύπρο

Tην Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 , συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την εκδρομή της ομάδας του Λυκείου που συμμετέχει στο πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα : <<Μνημεία της Κύπρου που έχουν ενταχθεί στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO>> με προορισμό τη Κύπρο. Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων.

Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην Επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ” αριθμ. 129287/Γ2 απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμ. 2769/2-12-2011 ΦΕΚ (Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας).

Η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της εκδρομής της ομάδας του πολιτιστικού προγράμματος του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής , το ταξιδιωτικό γραφείο «IQ Holidays».

Το κόστος ανά μαθητή είναι 385 ευρώ  με πρωϊνό και ημιδιατροφή

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε η υπ’ αριθμόν 4/25-01-2016 πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Θέμα 4: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την εκπαιδευτική επίσκεψη στις 13/01/2016 στο Πολεμικό Μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη του Λυκείου με προορισμό το Πολεμικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδας. Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων. Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην Επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ” αριθμ. 129287/Γ2 απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο υπ” αριθμ. 2769/2-12-2011 ΦΕΚ (Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στις 13/01/2016, το ταξιδιωτικό γραφείο «TSOKAS».

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ανάλογη πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Θέμα 5: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την πενθήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης στη Θεσσαλονίκη

Tην Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 , συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του Λυκείου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων.

Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην Επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ” αριθμ. 129287/Γ2 απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο υπ” αριθμ. 2769/2-12-2011 ΦΕΚ (Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας).

Η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της εκδρομής της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής , το ταξιδιωτικό γραφείο «IQ Holidays».

Το κόστος ανά μαθητή είναι 210 ευρώ  με πρωϊνό και ημιδιατροφή

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε η υπ” αριθμόν 2/22-10-2015 πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων