Εξωτερική αξιολόγηση

iky logo 1

Αναρτήθηκε η τελική αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus +/Δράση ΚΑ1-078309 του ΓΕΛ Αγιάς, για τα σχολικά έτη 2020-2022, με τίτλο “Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης”. Στα πλαίσια του προγράμματος 6 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιμορφώθηκαν σε θέματα εισαγωγής ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Η τελική αξιολόγηση  του Εθνικού Φορέα Ι.Κ.Υ έκρινε το πρόγραμμα πολύ ικανοποιητικό σε όλους τους στόχους που είχαν τεθεί. Μπορείτε να διαβάσετε την τελική έκθεση τοι ΙΚΥ στον παρακάτω σύνδεσμο:



Λήψη αρχείου