Διαδικασία Παραπομπής

Θέμα : «Παραπομπή μαθητών στο ΚΕΣΥ προς αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών».

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία παραπομπής μαθητών από τα σχολεία της περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Β ΑΘΗΝΩΝ:
α) Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αξιολόγησης έχουν μόνο οι γονείς ή οι κηδεμόνες
των μαθητών και κανένα άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση διάστασης των γονέων ή διαζυγίου, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που έχει την επιμέλεια.
β) Η υποβολή αιτήματος γίνεται μόνο γραπτά στα γραφεία του ΚΕΣΥ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του γονέα με την υπηρεσία ώστε να διευκρινιστούν θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
γ) Το σχολείο πριν αποφασίσει την παραπομπή του μαθητή είναι καλό να καλεί το σχολικό σύμβουλο της αντίστοιχης βαθμίδας/ειδικότητας και να εφαρμόζει βραχυχρόνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης, τα αποτελέσματα του οποίου θα συνυποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά και το πρακτικό της παιδαγωγικής συνεδρίας και με αναφορά του εκπαιδευτικού στις ενδείξεις που έχει σημειώσει για το συγκεκριμένο μαθητή.
δ) Στην περίπτωση που ο γονέας προσέρχεται οικειοθελώς για αξιολόγηση, η υπηρεσία ζητά από το σχολείο σχετική περιγραφική έκθεση, η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικά και εμπιστευτικά στην υπηρεσία και όχι μέσω του γονέα.


Υπουργική απόφαση μεταφοράς εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ στα Κ.Ε.Σ.Υ

Η Υπουργική Απόφαση 207271/Ε2/11-12-2018:  «Μεταφορά εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)».

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα πλαίσια των νέων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 σας ενημερώνουμε ότι οι αξιολογήσεις στο 1ο ΚΕΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ πραγματοποιούνται μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού που έχει δοθεί στους γονείς/κηδεμόνες από μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού της υπηρεσίας.

Για τη μετακίνηση των πολιτών προς της υπηρεσία του 1ου ΚΕΣΥ Β’ ΑΘΗΝΑΣ τις ημέρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας οι εξυπηρετούμενοι πολίτες θα χρειάζεται να έχουν μαζί τους υπογεγραμμένη μια χειρόγραφη βεβαίωση μετακίνησης όπου θα αναγράφεται το όνομα του γονέα και του μαθητή, η ημερομηνία και ο λόγος μετακίνησης ‘’ραντεβού στο 1ο ΚΕΣΥ Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ’ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφ. Ηρακλείου 269, Ν. Ιωνία ημέρα:………… ώρα ραντεβού:………… «.

Μετά την ολοκλήρωση του ραντεβού θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία υπογεγραμμένη βεβαίωση για το λόγο μετακίνησής τους.

 


Αίτηση Αξιολόγησης

Οι  αιτήσεις για αξιολόγηση/επαναξιολόγηση των μαθητών /τριών της περιοχής ευθύνης του 1ου ΚΕΣΥ Β’ ΑΘΗΝΑΣ γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο ιστολόγιο της υπηρεσίας με την εξής διαδικασία:

 1. Μπαίνετε στα Χρήσιμα ‘Εντυπα
 2. Συμπλήρωση από γονέα/κηδεμόνα: -εντύπου  1 αν πρόκειται για πρώτη αξιολόγηση -εντύπου 2 αν πρόκειται για επαναξιολόγηση
 3. Συμπλήρωση υποχρεωτικά της Υπεύθυνης Δήλωσης  από γονέα/κηδεμόνα
 4. Αποστολή των 2 εντύπων στο e-mailτης υπηρεσίας 1kesyvath@sch.gr

Μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος από τη γραμματεία της υπηρεσίας, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει απαντητικό e-mail με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που αντιστοιχεί σε Αριθμό Μητρώου του μαθητή.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ου ΚΕΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ 1-10-2020

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού

Η εξυπηρέτηση πολιτών θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1kesyvath@sch.gr και  οι πολίτες θα στέλνουν τα σχετικά αιτήματα τους στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

(Σχετ.: Οι αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) και
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιοι και οι
προηγούμενες σχετικές.)

Στις περιπτώσεις που θα παραστεί ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία, θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 210-2719857 ή μέσω e mail στο 1kesyvath@sch.gr προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού κι αφού η υπηρεσία σταθμίσει το επείγον του θέματος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι νεωτέρας.


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Δελτίο Τύπου

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 8 Σεπτεμβρίου 2020

«Αποκατάσταση και Covid-19»

Σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας το 1951. Το 2020, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας έγινε Παγκόσμια Φυσικοθεραπεία. Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας είναι η μέρα όπου οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να προωθήσουν το επάγγελμα τους:

 • να επιδείξουν το σημαντικό ρόλο της φυσικοθεραπείας στην υγεία και την ευημερία του παγκόσμιου πληθυσμού
 • να αναβαθμίσουν το προφίλ του επαγγέλματος
 • να προωθήσουν τη σημαντικότητα του επαγγέλματος τόσο προς τους ασθενείς όσο και στις πολιτικές ηγεσίες που είναι υπεύθυνες για τη χάραξη πολιτικής

Η ημέρα αυτή, σηματοδοτεί την παγκόσμια ενότητα και την αλληλεγγύη της κοινότητας της φυσικοθεραπείας. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωριστεί το έργο που παρέχουν οι φυσικοθεραπευτές στους ασθενείς και στην κοινότητά τους.

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας  (W.C.P.T) έχει δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη με υποστηρικτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς-μέλη. Αυτή περιλαμβάνει:

 • αφίσες-για προβολή σε δημόσιους χώρους
 • Infographics-για προβολή και διανομή σε ασθενείς και το κοινό
 • Πληροφορίες και πηγές για πρόσθετη ανάγνωση – στο υλικό μπορείτε να βρείτε αναφορές για περισσότερες πληροφορίες και επιπλέον πόρους και σχετικούς συνδέσμους ιστοσελίδων

Το παραπάνω υλικό έχει ως κεντρική ιδέα τη συνεργασία της παγκόσμιας κοινότητας φυσικοθεραπείας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας θα προωθείται ευρέως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το #worldptday.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας έχει επικεντρωθεί γύρω από το ζήτημα της αποκατάστασης μετά από Covid-19 λοίμωξη και στον ρόλο της φυσικοθεραπείας στη θεραπεία των ατόμων.

Η καμπάνια έχει επικεντρωθεί στα ακόλουθα καίρια σημεία:

 • Η θεραπευτική άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση ενός ατόμου από Covid-19 λοίμωξη
 • Οι φυσικοθεραπευτές, ως ειδικοί στην κίνηση, μπορούν να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στον ορθό τρόπο που η θεραπευτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση
 • Οι άνθρωποι που έχουν νοσηλευτεί μετά από σοβαρή Covid-19 λοίμωξη θα χρειαστούν αποκατάσταση και συνεδρίες φυσικοθεραπείας για να μπορέσουν να αναρρώσουν από τις επιπτώσεις της νόσου
 • Η χρήση τηλεθεραπείας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση και υποστήριξη από έναν φυσιοθεραπευτή για να τις επιπτώσεις από COVID-19 λοίμωξη. Η τηλεθεραπεία μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με τις συμβατικές μεθόδους υγειονομικής περίθαλψης για τη βελτίωση της σωματικής λειτουργίας

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας, στα αρχικά στάδια της αλλά και στην πορεία της αποκατάστασης, για άτομα που αναρρώνουν μετά από σοβαρές επιπτώσεις της  COVID-19 λοίμωξης.

Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης και ειδικών αναπνευστικών ασκήσεων, από τον φυσικοθεραπευτή μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση από Covid-19.

Η άσκηση είναι σημαντική για την αποκατάσταση σου από τον Covid-19 και προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατόμου. Οι φυσικοθεραπευτές, ως εξειδικευμένοι στην κίνηση, μπορούν να δείξουν πως η θεραπευτική άσκηση μπορεί να σε βοηθήσει:

-στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης

– στη μείωση της δύσπνοιας

– στην αύξηση της μυϊκής δύναμης

– στη βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού

– στη βελτίωση της σκέψης σας

– στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της διάθεσης

– στην αύξηση της εμπιστοσύνης

– στη βελτίωση της ενέργειάς σας

Η Φυσικοθεραπεία έχει σημαντικό ρόλο στην πανδημία Covid-19 και στην εκπαίδευση ειδικότερα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση , όπου οι Φυσικοθεραπευτές με τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία συμβάλλουν στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη νέα πραγματικότητα. Κομβικός είναι ο ρόλος των  ΚΕΣΥ στην έγκαιρη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και στην υποστήριξη των μαθητών, ενημερώνοντας γονείς και μαθητές για τα μέτρα προφύλαξης και τη συνέχιση της υποστήριξης στην εποχή της πανδημίας. Σε συνεργασία με τις λοιπές ειδικότητες και τους συναδέλφους Φυσικοθεραπευτές στα ειδικά σχολεία.


1.ΤΟ 1ο ΚΕΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟ 21-7-2020 ΕΩΣ 31-8-2020

2.ΟΣΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.


Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων