Προς τα σχολεία της περιοχής ευθύνης του 1ου ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας

Αγαπητοί γονείς και συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για την επικοινωνία μας άλλαξε. Συνεπώς, αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των αιτήσεων και των απαραίτητων εγγράφων (Πρακτικό συλλόγου, παιδαγωγικές εκθέσεις, υπεύθυνη δήλωση, αίτηση κλπ.) θα χρησιμοποιείτε τη νέα μας διεύθυνση: aitiseis@1kesy-a.att.sch.gr