Διαδικασία υποβολής αίτησης

Αγαπητοί γονείς,

στο πλαίσιο της λήψης εκτάκτων μέτρων στους φορείς του δημοσίου τομέα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του Covid-19 και λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για τις εξ αποστάσεως συναλλαγές, το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Α΄ Αθήνας σας ενημερώνει για τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων, όπως αυτή αναγράφεται στο παρακάτω έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Προδιαγραφές για την εγκυρότητα της αίτησης

  1. O κηδεμόνας συμπληρώνει  μία υπεύθυνη δήλωση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses στην οποία γράφει το εξής κείμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ο γονέας/κηδεμόνας του (ονοματεπώνυμο μαθητή) και ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλω είναι γνήσια και αληθή» 
  2. Ο κηδεμόνας συμπληρώνει την αίτηση με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ» που βρίσκεται παρακάτω. Η αίτηση συμπληρώνεται αποκλειστικά από το νόμιμο κηδεμόνα και μόνο στην περίπτωση που το παιδί χρειάζεται αξιολόγηση για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, υποστήριξη στο σχολείο ή επαγγελματικό προσανατολισμό.
  3. Ο μαθητής πρέπει να φοιτά αποκλειστικά σε σχολείο ευθύνης του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Α΄ Αθήνας. Η λίστα των σχολείων βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στη σελίδα: ΣΧΟΛΕΙΑ 1ου ΚΕΔΑΣΥ Α΄ Αθήνας.
  4. Τα πεδία πρέπει να συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα.
  5. Η υπεύθυνη δήλωση και η αίτηση του γονέα/κηδεμόνα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aitiseis@1kesy-a.att.sch.gr

Στην περίπτωση που τα έγγραφα πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, τότε η αίτηση θα θεωρείται έγκυρη και ο αρμόδιος υπάλληλος του 1ου Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας θα σας γνωστοποιεί τηλεφωνικώς τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.

Οδηγίες

ΑΙΤΗΣΗ 1ου ΚΕΔΑΣΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (DOCX)

ΑΙΤΗΣΗ 1ου ΚΕΔΑΣΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (PDF)