Την τρέχουσα χρονική περίοδο:

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4186/2013 το διδακτικό έτος στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) άρχεται την 15η Οκτωβρίου.

Η έναρξη του ωρολογίου προγράμματος  σε όλα  ΙΕΚ, ΣΕΚ και  ΣΔΕ  δύναται να αρχίσει την 21η Οκτωβρίου και όχι πέραν αυτής, λόγω της πρώτης εφαρμογής του ν. 4186/2013.

 

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση