Πιστοποιηση

 

 

 

 

  02-12-2013

Έχουν κατατεθεί τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων είχαν λάβει μέρος στην τελευταία πιστοποίηση (ως επιτηρητές, εξεταστές και μέλη των αντίστοιχων επιτροπών εξετάσεων πιστοποίησης)

Αφήστε μια απάντηση