Προσωπικό

 

Διευθυντής:

 

Αλεξίου Χ. Μιχαήλ

ΠΕ18 Γεωπονίας με ειδίκευση στη Συμβουλευτική
& τον Προσανατολισμό

MSc  Σπουδών στην Εκπαίδευση
MSc  Χημικών & Βιοχημικών Τεχνολογιών

Υποδιευθυντές:

Τσιρογιάννης Ιωάννης
ΠΕ19 Πληροφορικής

Καραβίτη Παρασκευή
ΠΕ18.03 Λογιστικής

Προσωπικό:

Διαμαντής Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού

Τμήμα Κατάρτισης

Θανασιάς Χρήστος
ΔΕ Διοικητικού

Πρακτική Άσκηση

Ράπτη Αναστασία
ΠΕ Διοικητικού

Γραμματεία

Ράπτης Κωνσταντίνος
ΠΕ Διοικητικού

Τμήμα Κατάρτισης
&
Υπεύθ. Εργ. Υποδομών

Τρομπούκης Λάμπρος
ΠΕ Διοικητικού

Τμήμα Πληροφορικής

Αφήστε μια απάντηση