Βιβλιοθήκη

Στο Ι.Ε.Κ. λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με πληθώρα τίτλων επιστημονικών  βιβλίων σχετικών με τις ειδικότητες που λειτουργούν.

 κατάλογος βιβλίων

Αφήστε μια απάντηση