Ψυχολόγος-Κ.Λειτουργός

Κάθε Πέμπτη θα βρίσκονται στο σχολείο μας  η κ. Πρίνου – Ψυχολόγος και η κ. Φιδέρογλου – Κοινωνική Λειτουργός, στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2021-2022», με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
  • Όσοι από τους γονείς/κηδεμόνες ενδιαφέρονται να παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη στα παιδιά τους, καλούνται να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, συμπληρώνοντας το έντυπο γονικής συναίνεσης εδώ και να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον διευθυντή του σχολείου. Στην περίπτωση που ο μαθητής δέχεται ψυχοθεραπευτική υποστήριξη εκτός σχολείου, δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας με την ψυχολόγο του σχολείου.
  • Επίσης, όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης  (μέσω webex, λόγω COVID-19), πρέπει να να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο σχολείο.