Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΓΙΑ ΤΗ  Γ΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και  Α,Β, Γ΄ των ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


                   www.mysep.gr                               http://www.eoppep.gr/teens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δύο παραπάνω διευθύνσεις (  http://www.mysep.gr/  και  http://www.eoppep.gr/teens)  δίνουν  πληροφορίες  οι οποίες   μπορούν να βοηθήσουν αφενός  τους γονείς και τους  μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου   ποια διέξοδο να ακολουθήσουν μετά το Γυμνάσιο αφετέρου μπορούν   να αξιοποιηθούν απ’ όλες τις τάξεις των Λυκείων.

 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)  Ανατολικής Αττικής

Αφήστε μια απάντηση