Ενισχ. Διδασκαλία

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 οι μαθητές μας παρακολουθούν εξ αποστάσεως ενισχυτική διδασκαλία στα τμήματα που λειτουργούν στο σχολείο μας.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012 δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο μας.