Διαχείριση Απουσιών Μαθητών

Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων του σχολείου μας σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι γονείς παρακαλούνται να ελέγχουν συχνά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο δήλωσαν εγγράφως ότι επιθυμούν να ενημερώνονται για σχετικά μηνύματα. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με το σχολείο και τους καθηγητές γίνεται μέσω του e-mail μας:  mail@1gym-voulas.att.sch.gr

Δείτε λεπτομέρειες για τις απουσίες των μαθητών και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης στο αντίστοιχο ΦΕΚ 2005/τ.Β’/31-5-2019.


Επίσης, για το τρέχον έτος, σχετικά με τον κορωνοϊό, με βάση το ΦΕΚ 3780/τ.Β’/8-9-2020, άρθρο.8, ισχύουν τα εξής:

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Ειδικά για μαθητές που συνοικούν με άτομα πάσχοντα από σοβαρά νοσήματα δείτε την εγκύκλιο εδώ.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου αναγράφονται στο παραπάνω ΦΕΚ.

Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.