Εσωτερικός Κανονισμός

 

Διαβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας.

Αποτελεί το αποτέλεσμα της διαβούλευσης και του δημοκρατικού διαλόγου μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και δεσμεύει όλα τα μέλη της.