Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 2020-21

Λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις κατά το έτος 2020-21.