Συμμετοχή σε πρόγραμμα «Το κλίμα αλλάζει»

Τα τμήματα της Α’  Γυμνασίου συμμετείχαν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Το κλίμα αλλάζει», που υλοποιείται από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε διαδικτυακή πλαφτόρμα. Οι μαθητές μέσω Webex, ενημερώθηκαν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συζήτησαν για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της και κυρίως για τις ανθρωπογενείς πηγές εκπομπής θερμοκηπικών αερίων και την αναγκαιότητα περιορισμού τους. Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν διαδραστικό υλικό και ζωντανά πειράματα, πρότειναν λύσεις και δεσμεύτηκαν για την υιοθέτηση καθημερινών «πράσινων» συνηθειών. Εκπόνησαν, τέλος, και με τη χρήση web2.0 εργαλείων, ομαδικές εργασίες, τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω. Στα τμήματα δόθηκε Βεβαίωση Παρακολούθησης. Υπεύθυνες δράσης: κ. Γαρδίκη, κ. Τζίτρου.