Συμμετοχή σε δράση: Deafblind International

Πλήθος μαθητών και οι οικογένειές τους μας βοήθησαν να στηρίξουμε την συμμετοχή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας στην παγκόσμια καμπάνια ευαισθητοποίησης προς τα άτομα με τυφλοκώφωση. Η καμπάνια διοργανώνεται από την Οργάνωση Deafblind International
Συγκεντρώσαμε πλήθος πλεκτών μοτίβων τα οποία θα μεταφερθούν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών  και θα ραφτούν μεταξύ τους, δημιουργώντας μια μοναδική απτική σύνθεση.  Τον προσεχή Ιούνιο, στο πλαίσιο της εβδομάδας τυφλοκώφωσης, η σύνθεση αυτή θα κοσμήσει ένα δημόσιο χώρο. Με αυτό τον τρόπο συμβολίζεται η συνύπαρξη και η συμμετοχή όλων των ανθρώπων μέσα από μια διασκεδαστική δραστηριότητα με κοινό σκοπό την ευαισθητοποίηση προς την τυφλοκώφωση.
Υπεύθυνες δράσης: Γαρδίκη Ι.,Τζίτρου Λ. και Χρυσούλη Φ.
.