Το πείραμα του Ερατοσθένη στο σχολείο μας!

Πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, με μεγάλη συμμετοχή των μαθητών, το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας και της ακτίνας της Γης. Στο πείραμα συμμετείχαν εκατοντάδες σχολεία εντός κι εκτός Ελλάδας, με στόχο την αναβίωση των συλλογισμών/υπολογισμών του μεγάλου Πανεπιστήμονα την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας (20 Μαρτίου)! Η εντυπωσιακή συμμετοχή αποδεικνύει την τεράστια αξία της πειραματικής, βιωματικής και συνεργατικής μάθησης! Υπεύθυνη της σχολικής μας δράσης κ. Δανιήλ Α.

Δείτε εδώ  το Ιστορικό της καθιερωμένης πλέον δράσης, η οποία  συνδιοργανώνεται από Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Υπεύθυνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝΕΚΦΕ) και την έγκριση του Υπ. Παιδείας.