Συμμετοχή μαθητών μας σε Συνέδριο για την Διαφορετικότητα & την Αναπηρία

Το σχολείο μας πήρε μέρος στο 1ο Διαδραστικό Συνέδριο «Προωθώντας την Αποδοχή της Διαφορετικότητας στα σχολεία», που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο στις 30/11/2018. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μ. Βαρδινογιάννη και τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.), υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ομάδα μαθητών της Γ Τάξης, υπό την καθοδήγηση των φιλολόγων κ. Κ. Αϊδωνά και κ. Α. Βλαχονάσιου, παρουσίασαν στο συνέδριο δρώμενα με θέμα τον τρόπο που μπορεί το παιχνίδι να συμβάλει στην ομαλή κοινωνική ένταξη των νέων με αναπηρία.