Πρόγραμμα «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός» στο σχολείο μας

Την Πέμπτη 10/1/ και 28/3 ψυχολόγος από τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε στο σχολείο μας πρόγραμμα ευαισθητοποίησης με θέμα «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός» στους μαθητές της Α’ και Β Τάξης, αντίστοιχα.

Μέσα από το συγκεκριµένο Πρόγραµµα οι µαθητές/ µαθήτριες αναµένεται:

● να µπορούν να αναγνωρίζουν το φαινόµενο του εκφοβισµού
● να µπορούν να προστατεύονται άµεσα σε κρούσµατα εκφοβισµού
● να είναι σε θέση να αντιληφθούν τον συναισθηµατικό κόσµο του παιδιού που εκφοβίζεται
● να αναγνωρίζουν τις διαθέσιµες πηγές βοήθειας