Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Scent – Παρατηρητήριο Πολιτών

Την Παρασκευή 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ομιλία συνεργατών της Περιφέρειας Αττικής σε μαθητές της  Γ΄Τάξης του σχολείου μας, σχετικά με την περιβαλλοντική παρακολούθηση από απλούς πολίτες και την ανίχνευση αλλαγών στο περιβάλλον μέσω εργαλείων προηγμένης τεχνολογίας. Η ομιλία έγινε στο πλαίσιο των μαθημάτων Τεχνολογίας και Πληροφορικής και της πρακτικής αξιοποίησής τους σε σημαντικές πτυχές της ζωής μας.
Στη συνέχεια, οι μαθητές στις 11 Απριλίου πραγματοποιήσουν εξόρμηση στο πεδίο, στις πηγές του Κηφισού ποταμού, για να αξιοποιήσουν το εργαλείο Scent-Explore, που έχει αναπτυχθεί από την Πανευρωπαϊκή επιστημονική ομάδα του προγράμματος Scent για δημιουργία Παρατηρητήριου Πολιτών σχετικά με περιβαλλοντικές αλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ. Υπεύθυνες δράσης: κ. Σκουρολιάκου, κ. Δανιήλ, κ. Χρυσούλη