Αίτηση Μέλους

Αφού διαβάσετε τον κανονισμό δανεισμού υλικού της βιβλιοθήκης, κατεβάστε και συμπληρώστε την απαραίτητη δήλωση-αίτηση μέλους:

Στη συνέχεια μπορείτε να παραδώσετε την αίτησή σας στη διεύθυνση του σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση