Τροποποίηση Προγράμματος Δευτέρας 20 Μαΐου 2024

Το πρόγραμμα της Δευτέρας 20 Μαΐου μεταβάλλεται, για υπηρεσιακούς λόγους, ως εξής:

Α’ Τάξη

Α1 Πόππη (Γαλλ), Ραπτίδου
Γκίζης , Αδαμίδου (ΤΕ)
Παπακώστας, Αδαμίδου (ΤΕ)
Κουτόβα, Μπουσχανετζή (ΤΕ)
Σπάρταλη, Χαλβατζή (ΤΕ)
Μητριτώνη, Μπουσχανετζή (ΤΕ)
Τσιλφόγλου
Α2 Σπάρταλη
Ραπτίδου
Γκίζης
Παπαχρήστου
Παπακώστας
Τεληγιαννίδου
Μητριτώνη
Α3 Πόππη (Γαλλ), Ραπτίδου
Μαυρίδου
Παπαχρήστου
Μητριτώνη
Γκίζης
Μαυρίδου
Τεληγιαννίδου
Α4 Παπακώστας
Κουτόβα
Μητριτώνη
Σπάρταλη
Ραπτίδου
Παπαχρήστου
Κουτσός
Α5 Αερανοπούλου
Σπάρταλη, Χαλβατζή (ΤΕ)
Κουτόβα
Γκίζης , Αδαμίδου (ΤΕ)
Τεληγιαννίδου, Μπουσχανετζή (ΤΕ)
Κουτσός
Παπαχρήστου

Β’ Τάξη

Β1 Γκαϊτατζή
Πόππη (Γαλλ)
Αερανοπούλου
Ζουμή
Μητρίας
Βογιατζής (Πληρ.), Γατουρτζίδης (Τεχν)
Θεοδωρίδου Αλ.
Β2 Ζουμή
Αλεξόπουλος
Γκαϊτατζή
Πόππη (Γαλλ), Ραπτίδου
Πέρκα
Τσιλφόγλου
Αερανοπούλου
Β3 Κουτόβα
Τσιλφόγλου
Μητρίας, Χαλβατζή (ΤΕ)
Σταυριανίδου, Πόππη (Γαλλ)
Ναβριανίδης, Αδαμίδου (ΤΕ)
Αερανοπούλου
Σταυριανίδου
Β4 Γκίζης
Παπακώστας
Κουτσός
Βογιατζής (Πληρ.), Γατουρτζίδης (Τεχν)
Αερανοπούλου
Σταυριανίδου
Μητρίας

Γ’ Τάξη

Γ1 Τσατσαλίδου
Καράλη, Μπουσχανετζή (ΤΕ)
Τσιλφόγλου, Μπουσχανετζή (ΤΕ)
Παρασκευάς
Πόππη (Γαλλ)
Μητρίας, Χαλβατζή (ΤΕ)
Θεοδωρίδου Σ. (ΕΔ)
Γ2 Παρασκευάς
Ζουμή
Σταυριανίδου
Μητρίας, Χαλβατζή (ΤΕ)
Γεωργιάδου
Θεοδωρίδου Αλ.
Πέρκα
Γ3 Αλεξόπουλος
Τσατσαλίδου
Γεωργιάδου
Καράλη
Ζουμή
Παρασκευάς
Ναβριανίδης
Γ4 Καράλη
Γεωργιάδου
Καραβίτης (Πληρ), Γατουρτζίδης (Τεχν)
Τσατσαλίδου
Θεοδωρίδου Αλ.
Πέρκα
Παρασκευάς
Γ5 Γεωργιάδου
Παρασκευάς
Καράλη
Γκαϊτατζή
Κουτσός
Ναβριανίδης
Καραβίτης (Πληρ), Γατουρτζίδης (Τεχν)