Τροποποίηση Προγράμματος Πέμπτης 29 Φεβρουαρίου 2024

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 29 Φεβρουαρίου 2024 μεταβάλλεται, για υπηρεσιακούς λόγους, ως εξής:

Α’ Τάξη

Α1 Σπάρταλη, Χαλβατζή (ΤΕ)
Ζάραλη
Παπαχρήστου
Κουτόβα
Ζουμή
Α2 Τσιλφόγλου
Σπάρταλη
Ζάραλη
Ζουμή
Μητριτώνη
Α3 Μαυρίδου
Παπακώστας
Μητριτώνη
Τεληγιαννίδου
Ζάραλη
Παπαχρήστου
Α4 Μητριτώνη
Τεληγιαννίδου
Μαυρίδου
Μαυρίδου
Κουτόβα
Κουτόβα
Α5 Τεληγιαννίδου
Μητριτώνη
Σπάρταλη, Χαλβατζή (ΤΕ)
Παπακώστας, Αδαμίδου (ΤΕ)
Σταυριανίδου
Ζάραλη

Β’ Τάξη

Αύριο όλα τα τμήματα της Β’ τάξη σε εκπαιδευτική επίσκεψη

Σας ενημερώνουμε ότι βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, οι μαθητές και μαθήτριες που δε συμμετέχουν σε εκπαιδευτική επίσκεψη, προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα.
Οι μαθητές/-τριες της Β’ Τάξης που δε μετέχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη θα προσέλθουν στο σχολείο και θα έχουν ειδικό πρόγραμμα διάρκειας 5 ωρών. Στους μαθητές/-τριες που δε θα έρθουν στο σχολείο, θα καταχωριστούν 5 απουσίες.

Γ’ Τάξη

Γ1 Καράλη
Τσατσαλίδου
Παρασκευάς, Αδαμίδου (ΤΕ)
Γεωργιάδου
Θεοδωρίδου Αλ.
Αλεξόπουλος
Γ2 Παρασκευάς, Αδαμίδου (ΤΕ)
Γεωργιάδου
Καράλη, Μπουσχανετζή (ΤΕ)
Μητρίας, Χαλβατζή (ΤΕ)
Αλεξόπουλος
Ζουμή
Γ3 Τσατσαλίδου
Γκαϊτατζή
Βογιατζής (Πληρ.), Γατουρτζίδης (Τεχν)
Καράλη
Ναβριανίδης
Παρασκευάς
Γ4 Αλεξόπουλος
Παρασκευάς
Σταυριανίδου
Καραβίτης (Πληρ), Γατουρτζίδης (Τεχν)
Καράλη
Ναβριανίδης
Γ5 Γεωργιάδου
Καράλη
Ναβριανίδης
Παπαχρήστου
Παρασκευάς
Σταυριανίδου
Καραβίτης (Πληρ), Γατουρτζίδης (Τεχν)