Αποτελέσματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σχολ έτους 2022-23

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών, τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023 είναι τα εξής

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΣΚΥΔΡΑ 58500
Τηλέφωνο: 2381089354
Fax: 2381082343 Email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr
Σχολικό έτος 2022-2023
Ημ/νία 20/06/2023
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων περίοδου Ιουνίου
Τάξη Εγγραφής: Α
Μαθητές/-τριες της A’ τάξης που απορρίπτονται και υποχρεούνται να φοιτήσουν και πάλι στην A’ τάξη
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1780 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Μαθητές/-τριες της Α’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1783 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Βιολογία
2 1792 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Βιολογία
3 1561 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Μαθηματικά
4 1807 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Μαθηματικά
5 1813 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία * Μαθηματικά
6 1831 Ιστορία * Φυσική
7 1832 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Φυσική
8 1842 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία
9 1739 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Μαθηματικά
10 1858 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Ιστορία
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/-τριες προάγονται στην Β’ Τάξη
Τάξη Εγγραφής: Β
Μαθητές/-τριες της Β’ τάξης που απορρίπτονται και υποχρεούνται να φοιτήσουν και πάλι στην Β’ τάξη
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1538 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
2 1622 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
3 1695 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
4 1724 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Μαθητές/-τριες της Β’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1624 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία * Μαθηματικά
2 1625 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Φυσική
3 1633 Ιστορία
4 1511 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Μαθηματικά * Φυσική
5 1639 Ιστορία
6 1541 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία
7 1660 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Βιολογία
8 1751 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Βιολογία
9 1663 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία
10 1675 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
11 1677 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία
12 1678 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία
13 1679 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Ιστορία * Βιολογία
14 1685 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία
15 1694 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία * Φυσική
16 1720 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Βιολογία
17 1725 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Μαθηματικά
18 1762 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/τριες προάγονται στην Γ’ Τάξη
Τάξη Εγγραφής: Γ
Μαθητές/τριες της Γ’ τάξης που απορρίπτονται και υποχρεούνται να φοιτήσουν και πάλι στην Γ’ τάξη
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1620 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1515 Ιστορία * Μαθηματικά
2 1544 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Βιολογία
3 1560 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
4 1564 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Ιστορία * Βιολογία
5 1568 Μαθηματικά * Βιολογία * Φυσική
6 1754 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Μαθηματικά * Φυσική
7 1618 Μαθηματικά
8 1596 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία * Μαθηματικά
9 1609 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Φυσική
10 1612 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Μαθηματικά * Φυσική
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/-τριες απολύονται
Από το Γραφείο