no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set

Άρθρα σχετικά με ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κανονισμός λειτουργίας 1ου Γυμνασίου Νέου Ψυχικού

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ   2016-17

Ο σχολικός κανονισμός αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, καθώς και στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν έννομα και σέβονται τις ελευθερίες των άλλων.

 Α. Υποχρεώσεις  των καθηγητών προς τους μαθητές

Οι καθηγητές οφείλουν:

 • να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με κατανόηση και απόλυτο σεβασμό προς την προσωπικότητα τους,
 • να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια, χωρίς διακρίσεις υπέρ ή εις βάρος ορισμένων μαθητών,
 • να μεριμνούν για την ασφάλεια των μαθητών εντός του σχολικού χώρου,
 • να συμβάλλουν στην διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος, που δημιουργεί στους μαθητές αίσθημα εμπιστοσύνης,
 • να είναι συνεπείς στα εκπαιδευτικά και διοικητικά τους καθήκοντα.

 Β. Υποχρεώσεις των μαθητών

 1. Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο
 • Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο πρέπει να είναι έγκαιρη. Όταν χτυπήσει το κουδούνι, 8:15 π.μ., οι μαθητές οφείλουν να συντάσσονται γρήγορα για την κοινή ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-προσευχή. Σε περίπτωση που μαθητής καθυστερήσει αδικαιολόγητα δεν θα γίνεται δεκτός στην τάξη. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ασθένεια, επίσκεψη σε γιατρό κ.ά., οι μαθητές θα γίνονται δεκτοί στην τάξη, με έγγραφη άδεια του Διευθυντή.
 • Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες του σχολικού ωραρίου. Σε καμιά περίπτωση μαθητής δεν μπορεί να αποχωρήσει χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεται εγκαίρως ο γονέας κηδεμόνας για την απουσία του.
 1. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Οι μαθητές προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς να τρέχουν και να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους άλλους.
 • Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή, που καθυστέρησε αδικαιολόγητα.
 • Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή.
 • Οι επιμελητές των τμημάτων ακολουθούν τα καθήκοντα που τους ορίζονται.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση διεξαγωγής του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Οι μαθητές στο μάθημα της γυμναστικής πρέπει να φορούν αθλητική φόρμα και παπούτσια, διαφορετικά δε θα μετέχουν στο μάθημα και θα παίρνουν απουσία. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις μπάλες και το αθλητικό υλικό του σχολείου μόνο με την άδεια και την παρουσία της καθηγήτριας της Φυσικής Αγωγής. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί δικές τους μπάλες, ή άλλα αντικείμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Οι μαθητές οφείλουν να μη φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα και προτείνεται να έχουν τόσα χρήματα μαζί τους όσα είναι απαραίτητα.
 • Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών θα γίνεται αναπλήρωση από το διαθέσιμο εκπαιδευτικό και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τροποποιείται και οι μαθητές θα ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα για τις πιθανές αλλαγές. Αν η τροποποίηση του προγράμματος γίνεται αυθημερόν θα υπάρχει η δυνατότητα της ενημέρωσης των γονέων από τα τηλέφωνα του σχολείου.
 • Οι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους στην αίθουσα τρόφιμα ή αναψυκτικά. Αυτά τα καταναλώνουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο προαύλιο.
 1. Στο προαύλιο
 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές πρέπει να αποχωρούν από τις αίθουσες και τους διαδρόμους και να κατεβαίνουν προσεκτικά στον αύλειο χώρο του σχολείου.
 • Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται να παίζουν επικίνδυνα παιγνίδια («Παρκούρ», «Ντού», «σύννεφο», «κυνηγητό», «σκαμνάκι» κ.λπ.) ή να ενεργούν με τρόπο  που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή τους άλλους.
 • Οι μαθητές, σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο, δε ρυπαίνουν με σκουπίδια το σχολικό περιβάλλον (όλους τους χώρους), δεν γράφουν στους τοίχους (εσωτερικούς και εξωτερικούς, όπως και στο WC) και χρησιμοποιούν πάντα τα καλάθια απορριμμάτων.
 1. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον
 • Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Δεν επιτρέπεται να γράφουν και να μουτζουρώνουν τους τοίχους, τις πόρτες, τα θρανία.
 • Οφείλουν να διατηρούν το θρανίο και τα καθίσματά τους καθαρά. Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του σε άριστη κατάσταση. Γι’ αυτό πριν την απομάκρυνση από το σχολείο, όλο το τμήμα μεριμνά να πεταχτούν τα απορρίμματα στα καλάθια.
 • Οφείλουν να προσέχουν και να φροντίζουν να μην προκαλούν φθορές στη σχολική περιουσία. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς οι κηδεμόνες των υπαιτίων υποχρεούνται να την αποκαταστήσουν.
 • Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.
 1. Επικοινωνία και κινητά τηλέφωνα
 • Η επικοινωνία των μαθητών με τους γονείς τους, σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μπορεί να γίνεται από τα τηλέφωνα του σχολείου.
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών όχι μόνο στην αίθουσα και σε όλο τον σχολικό χώρο. Σε περίπτωση που μαθητής εντοπισθεί να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή λήψης και εικόνας, το κινητό θα παραδίνεται μόνο στον γονέα-κηδεμόνα και θα επιβάλλονται  οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
 1. Κάπνισμα
 • Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα στον χώρο του σχολείου (Υπουργική Απόφαση αριθ. 88202/25-06-2009 (Β΄1286). Σε ό,τι αφορά στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μη τήρηση των ανωτέρω, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 του Π.Δ. 104/1979 (Α΄23).
 1. Σχολικές δραστηριότητες
 • Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες και γιορτές κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές στους περιπάτους και τις εκδρομές του σχολείου οφείλουν να τηρούν το προβλεπόμενο πρόγραμμα, να μην απομακρύνονται από τον καθορισμένο χώρο και να ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.
 • Οι μαθητές είναι θετικό να συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα στον σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, γιορτές κ.ά.
 1. Συμπεριφορά – Παραβατικότητα – Ποινές
 • Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να είναι ευπρεπής, όπως αρμόζει στη μαθητική ιδιότητά τους, η δε συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια και να μη διαταράσσει το ήπιο παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής κοινότητας.
 • Οι μαθητές οφείλουν να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες θεωρούνται σοβαρότατα παραπτώματα.
 • Η αυστηρή τήρηση του κανονισμού είναι βασική υποχρέωση όλων των μαθητών του σχολείου. Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα συμπεριφορά επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις.

Α. Σύσταση (δεν γράφεται στο ποινολόγιο)

Β. Επίπληξη

Γ. Ωριαία απομάκρυνση

Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες

Ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες

ΣΤ. Αλλαγή Σχολικού Περιβάλλοντος

 • Μαθητής ο οποίος κατά τη διάρκεια του Σχολ. Έτους παρεκκλίνει  κατά συρροή από την προσήκουσα συμπεριφορά  θα αποκλείεται  η συμμετοχή του από τις σχολικές δραστηριότητες  (εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, κλπ) που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του Σχολ. Έτους.
 • Ο αποκλεισμός από την εκδρομή μαθητή, κρίνεται κατά περίπτωση από το Δ/ντή ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων.
 • Οι γονείς των μαθητών θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και εγκαίρως όταν ο μαθητής τιμωρείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

Ο παραπάνω κανονισμός, αφού ετέθη σε διαβούλευση, τελικά εγκρίθηκε από τον Σύλλογο διδασκόντων του σχολείου και  υπογράφεται από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Νέου Ψυχικού και από το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο των Μαθητικών κοινοτήτων.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΣΧΟΛΕΙΟΥ                            του ΣΥΛ. ΓΟΝ.- ΚΗΔ.                                του 15ΜΕΛΟΥΣ

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατηγορίες