ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Στη διάρκεια του σχολ. Έτους 2013-2014  υλοποιούνται στο σχολείο μας  δύο  πολιτιστικά προγράμματα, ένα περιβαλλοντικό και ομάδα χορωδίας .  Αξίζει ένα Μεγάλο   Μπράβο  στους  μαθητές  μας για τη συμμετοχή τους  και  το  ζήλο τους  να παραμένουν σε αυτά μετά το τέλος  του  ωρολόγιου προγράμματος.