Εργασίες μαθητών 2012-2013

 

Στη  διάρκεια των σχολικών μαθημάτων  πολλοί μαθητές  μας   εκπόνησαν   ορισμένες  εργασίες.  Μερικοί από τους μαθητές μας  θέλησαν  να  τις  παρουσιάσουν  στο  blog του σχολείου.

Τους ευχόμαστε να είναι  πάντα    δημιουργικοί.

Η παιδική μας παρέα!

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Μαχητές των αιθέρων

O KINHMATOΓΡΑΦΟΣ