Οδηγός για το Scratch

Ενας  καλός  οδηγός   για  να  γνωρίσετε το Scratch είναι το βιβλίο  που παραθέτουμε.

Μπορείτε να το αποθηκεύσετε  στον υπολογιστή σας.

Οδηγός Χρήσης του Scratch