Άρθρα σχετικά με ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 30 Μάιος 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

«Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης»

μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της  τάξης Γ΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας, των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν την Δ/ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου  η τελευταία να καταχωρίσει τα παραπάνω στοιχεία στο ΠΣ Myschool στα πεδία :Όνομα κηδεμόνα – Επώνυμο κηδεμόνα της Καρτέλας Οικογενειακά Στοιχεία, όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis).

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν,  στην Α’  τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Διευκρίνιση: Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις-δηλώσεις εγγραφής υποβάλλονται κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1α/73611/Δ4/09-05-2018 εγκύκλιο (έναρξη 14/5/2018). Τυχόν ηλεκτρονικές αιτήσεις – δηλώσεις εγγραφής που υποβλήθηκαν πριν την 14η Μαΐου, θα διαγραφούν. Όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση πριν την εν λόγω ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να τις υποβάλουν εκ νέου μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Υπουργική Απόφαση

Αναλυτικές Οδηγίες

Από τη Διεύθυνση

Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2016

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση»

Καλούνται  οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας να συμπληρώσουν τις  αιτήσεις-δηλώσεις των μαθημάτων και να τις υποβάλουν στη Δ/ντρια της Σχολικής Μονάδας.

Α)Σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 υπουργική απόφαση με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» προβλέπεται:
1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία (E.Δ.) Γυμνασίου» νοείται η παρακολούθηση από το/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα:
• Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα)
• Μαθηματικά
• Φυσική
• Χημεία
Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2015

15μελές και 5μελή μαθητικά Συμβούλια του Γυμνασίου μας (Σχολ. έτος 2015-2016)

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων εκλογών 15μελούς μαθητικού Συμβουλίου

Ανάρτηση αποτελεσμάτων εκλογών 15μελούς μαθητικού Συμβουλίου

 

Διεξήχθησαν στις 30 Οκτωβρίου 2015 οι εκλογές για το 15/μελές μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2015-2016.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών  στο δεκαπενταμελές συμβούλιο  εκλέγονται οι παρακάτω μαθητές:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές μαθητών στο 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-16. Καλούνται οι Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών να προσέλθουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 30η Ιουνίου 2015 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄), την 80033/Γ2/04-08-2006 Y.A. (ΦΕΚ 1286 Β΄), την 148096/Γ2/24-12-2007 Y.A. (ΦΕΚ 2511 Β΄), το ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄), την παρ. 7 του άρ. 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και την με αρ. πρωτ. 64536/Γ2/08-06-2012 εγκύκλιο.

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους), καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. 3, άρ. 7 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), την παρ. 1α του άρ. 6 της 80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α(ΦΕΚ 1286 Β΄) και την παρ. 1 του άρ. 7 της 148096/Γ2/24-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2511 Β΄).

Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/06/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00΄π.μ. ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:

  1. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ

Τρίτη, 2 Ιούνιος 2015

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «Ν. Παπαδόπουλος»

Το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει σε ένα μαθητή του και αθλητή μια ετήσια υποτροφία για δωρεάν προπονητική περίοδο σε προπονητικό camp, εσωτερικού ή εξωτερικού. Ως κριτήρια ορίζονται οι αθλητικές επιδόσεις, το ήθος και οι επιδόσεις στα μαθήματα του σχολείου, αλλά συνεκτιμάται και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των υποψηφίων.

Χορηγός είναι ο σύλλογος φίλων Ν. Παπαδόπουλου. Για το σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί από 23/01/2015 επιτροπή επιλογής.

Για την χρονική περίοδο Άνοιξη-Καλοκαίρι 2015 η επιτροπή αποφάσισε να δοθεί η υποτροφία σε δυο μαθητές της Γ΄τάξης, τον Μπουντιούκο-Σπινάρη Αθανάσιο, αθλητή του tae kwo do και την Τσιτσέλη Στεφανία, αθλήτρια του σκι, κρίνοντάς τους ισάξιους ως προς τη συνολική τους εικόνα και τις επιδόσεις τους. Πιο συγκεκριμένα η μαθήτρια Τσιτσέλη Στεφανία θα μεταβεί στο προπονητικό camp του Hintertux, Zillertal, Tirol της Αυστρίας.

Η δ/ντρια

Μ. Τσουκανέλη

Παρασκευή, 8 Μάιος 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

     ΤΟ ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗ ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ CAMP ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

     ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ 23/01/2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Παρασκευή, 1 Μάιος 2015

Ανακοίνωση / Πρόσκληση

Το Παράρτημα Κοζάνης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας,  όπως κάθε χρόνο, θα τιμήσει και φέτος όλα τα παιδιά του Ν. Κοζάνης,  που προκρίθηκαν στους  διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε., σε ανοικτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 10 Μαΐου 2015 στην Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης στις 12 το μεσημέρι,    με επίσημη ομιλήτρια την κ. Πάλλα Μαρίνα Σχολικό  Σύμβουλο Μαθηματικών Ν. Χαλκιδικής, η οποία θα αναπτύξει το θέμα: Μαθηματική Μοντελοποίηση.

 Θα βραβευθούν οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του νομού που πρώτευσαν στον 75ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό  «Ο ΘΑΛΗΣ» και οι μαθητές που πρώτευσαν στον 75ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό  «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»,  που είναι η επόμενη φάση από τον διαγωνισμό  «Ο ΘΑΛΗΣ».

Ακόμη, θα τιμήσουμε τους διακριθέντες μαθητές της Α΄ Γυμνασίου που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς  «Υπατία» και «Καραθεοδωρή»,  που συνδιοργανώνουμε με το Παράρτημα ΕΜΕ Ημαθίας.

Τέλος θα βραβευθούν οι μαθητές των Δημοτικών Σχολίων του Ν. Κοζάνης που πρώτευσαν στον 9ο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά», που διεξήχθη στις 6/3/2015 και στον οποίο συμμετείχαν από το νομό μας 45 Δημοτικά Σχολεία.

Θερμά  συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς της Ε.Μ.ΕΤους ευχόμαστε να πετυχαίνουν το καλύτερο δυνατό σε κάθε προσπάθειά τους.

Για το Δ.Σ.

     Η ΠρόεδροςΑντωνιάδου  Μυροφόρα                     Η ΓραμματέαςΣταθοπούλου Νικολέτα

Δευτέρα, 23 Μάρτιος 2015

Ενημέρωση για σχολικά βιβλία

  Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το επόμενο σχολικό έτος,  ενημερώνονται οι μαθητές για τα εξής:·      Οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2014-2015 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο των Γερμανικών, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016. ·      Οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2014-2015 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο των Γαλλικών, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016. ·      Οι μαθητές που φοιτούν στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2014-2015 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της Βιολογίας, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016.

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο σύλλογος διδασκόντων και οι μαθητές  του 1ου Γυμνασίου Κοζάνης ευχαριστούν τον πρόεδρο του Κ.Τ.Ε.Λ. Κοζάνης κ. Πάλλα Ε. για τη δωρεάν μεταφορά υλικού που συγκεντρώθηκε στο σχολείο στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η  Διευθύντρια

Τσουκανέλη Μαρία

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2015

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Καλούνται οι Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας την Τρίτη 17/03/2015, ώρα 18:30΄μ.μ., για να παραλάβουν τους ελέγχους προόδου. 

    Από τη δ/νση

Τετάρτη, 25 Φεβρουάριος 2015

Εποχική γρίπη

Ενημερώνουμε σχετικά με την εποχική γρίπη:

i) Την ανάγκη συνέχισης τους εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης ακόμη και κατά τη διάρκεια του επιδημικού κύματος εποχικής γρίπης, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περίοδος περίπου 2 εβδομάδων για την ανάπτυξη αντισωμάτων.

ii) Τη λήψη μέτρων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, την κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος, τον αερισμό των χώρων, την αποφυγή συγχρωτισμού, και την τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής.

iii) Την ανάγκη έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση παρατεταμένων ή σοβαρών συμπτωμάτων γρίπης ακόμη και σε άτομα που δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και την έγκαιρη λήψη αντιϊκών φαρμάκων μετά από ιατρική συμβουλή.

iv) Την ανάγκη οικειοθελούς απομόνωσης (π.χ. από το σχολείο ή της εργασία) για τα άτομα με συμπτώματα γρίπης για την αποφυγή μετάδοσης του ιού.

(απόσπασμα από ενημέρωση υπουργείου)

Τετάρτη, 25 Φεβρουάριος 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Δ/νση και ο Σύλλογος διδασκόντων του Βαλταδωρείου Γυμνασίου ευχαριστούν το συγγραφέα κ. Λιόλιο Γ. για την ενημέρωση που έκανε σε μαθητές του σχολείου μας για ζητήματα ρατσισμού.

Παρασκευή, 20 Φεβρουάριος 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

  Η δ/νση και ο σύλλογος των καθηγητών του Βαλταδωρείου ευχαριστούν γονέα μαθητή του σχολείου μας, για τη χορηγία πιτών «ΑΛΦΑ» ως κερασμάτων σε όλους τους μαθητές σήμερα, ημέρα εορτασμού των Surd games.

Παρασκευή, 20 Φεβρουάριος 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

  Η δ/νση και ο σύλλογος των καθηγητών του Βαλταδωρείου ευχαριστούν το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων για τη συνεισφορά του και την προσωπική εργασία που παρείχε για την διοργάνωση των εκδηλώσεων της Τσικνοπέμπτης στο σχολείο μας.

Πέμπτη, 12 Φεβρουάριος 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η δ/νση και ο σύλλογος των καθηγητών του Βαλταδωρείου ευχαριστούν την Πλεξίδα-Κωστούλη Αικατερίνη, των ταπητοκαθαριστηρίων ΒΛΑΧΑ, για τη δωρεά τάπητος στο σχολείο μας.

Τετάρτη, 4 Φεβρουάριος 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η δ/νση και ο σύλλογος των καθηγητών του Βαλταδωρείου ευχαριστούν το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων -Κηδεμόνων του σχολείου μας για την άριστη συνεργασία και την απεριόριστη συμπαράσταση και προσφορά τους.

Τετάρτη, 21 Ιανουάριος 2015

«Συμμετοχή μαθητών στις εκδηλώσεις της Αποκριάς 2015 – Sourd Games.»

           Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης διοργανώνει και φέτος τις λαογραφικές εκδηλώσεις της Κοζανίτικης Αποκριάς που ξεκινούν την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου και κορυφώνονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015.

            Η συμμετοχή των μαθητών των σχολείων στις εκδηλώσεις της  Αποκριάς τα τελευταία χρόνια  της χαρίζει μοναδική ζωντάνια και δίνει στους  μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την φυσιογνωμία της πόλης, τα έθιμα και τις παραδόσεις της και να γίνουν οι ίδιοι  συνεχιστές μιας ζωντανής παράδοσης.

            Ο ΟΑΠΝ θέλοντας να προσκαλέσει και φέτος τους μαθητές να συμμετάσχουν στην Αποκριά, ζητά με την παρούσα επιστολή να γίνετε αρωγός σ΄ αυτή την προσπάθεια ενημερώνοντάς τους για το αποκριάτικο παιχνίδι Sourd Games καθώς και για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις παρελάσεις.

Τα Sourd Games θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 από τις 11.00 το πρωί έως το μεσημέρι της ίδιας μέρας στους κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης, όπου εκεί θα βρίσκονται οι Σταθμοί και οι εκπρόσωποι της διοργάνωσης. Στο παιχνίδι μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές ηλικίας 12-18 ετών (μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου).

            Για την επιτυχή έκβαση και του φετινού παιχνιδιού, σας παρακαλούμε:

Α) να ενημερώσετε τους μαθητές για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο παιχνίδι. Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 2/2 έως και Τετάρτη 18/2 στα γραφεία του Κ.Π.Ν.(Π. Χαρίση 23), υπεύθυνη κα Σιαλβέρα Βίκυ, πληροφορίες 24610-40575.(επισυνάπτεται κείμενο με οδηγίες εγγραφής)  

Β) να επιτρέψετε στους μαθητές  να σχολάσουν νωρίτερα  την Παρασκευή  20 Φεβρουαρίου 2015 έτσι ώστε να μπορούν να βρίσκονται στην πλατεία Ελευθερίας(εξέδρα εκδήλωσης) στις 11.00 π.μ. και

Γ) να ενημερώσετε τα σχολεία της περιοχής για την απόφασή σας.

           Επιπλέον, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους μαθητές που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος μασκαρεμένοι στην παρέλαση της Μικρής ή της Μεγάλης Αποκριάς να το δηλώσουν στα γραφεία του Ο.Α.Π.Ν.(Π. Μελά & Αυλιώτη Γωνία) τηλ. 24610-21285. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σχολικών ομάδων – τάξεων ως πεζοπόρα τμήματα με συγκεκριμένη θεματολογία.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Παρασκευή, 16 Ιανουάριος 2015

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ-ΕΚΘΕΣΗΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Το έτος 1994, το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας ήταν το πρώτο σχολείο της Ελλάδας που, σε πανελλήνια πρώτη, αποφάσισε να προστεθεί στο όνομά του, ως επωνυμία, το όνομα όχι ενός οικονομικού ευεργέτη, αλλά το όνομα ενός επιφανούς Δασκάλου και Παιδαγωγού και να μετονομαστεί από Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας σε Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας  «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ».

Αν και, λόγω εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, το σχολείο από Πολυκλαδικό έγινε 3ο Ενιαίο και στη συνέχεια 3ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας, διατηρεί μέχρι σήμερα την  επωνυμία του: «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», γεγονός που λειτουργεί ως έμπνευση για τη διαμόρφωση της παιδαγωγικής ατμόσφαιρας και της σχολικής ζωής του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών (1994 – 2014) από τη μετονομασία του, το 3ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», προκηρύσσει  πανελλήνιο διαγωνισμό γραπτού δοκιμίου-έκθεσης.

 ΘΕΜΑ

 «Αγάπησα και ονειρεύθηκα ένα περίλαμπρο Σχολειό, κι αποφάσισα να θυσιάσω κάθε μου υλική ευζωία σε μια ψυχική μου ικανοποίηση».  Μίλτος Κουντουράς

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Τετάρτη, 14 Ιανουάριος 2015

«2ος Μαθητικός Διαγωνισμός “Η ιστορία του σχολείου μας”»

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) συνδιοργανώνουν τον 2ο μαθητικό διαγωνισμό «Η ιστορία του σχολείου μας».  Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της χώρας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 5η Μαΐου 2015.

             Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ekedisy.gr και στο τηλέφωνο: 210 3250341.

Τρίτη, 13 Ιανουάριος 2015

Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά

Σας διαβιβάζουμε την πρόσκληση του Κέντρου για τα Χαρισματικά – Ταλαντούχα παιδιά/ Center for Talented Youth (CTY) Greece του Κολλεγίου Ανατόλια που είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας του Κολλεγίου Ανατόλια, ενός μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού με ιστορία 128 ετών, με το διεθνούς φήμης Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που χρηματοδοτεί τη λειτουργία του Κέντρου και χορηγεί μεγάλο αριθμό υποτροφιών. Tο Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά τέθηκε φέτος υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

    Το Κέντρο για τα Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά/ CTY Greece του Κολλεγίου Ανατόλια ξεκίνησε την άνοιξη του 2014 απευθυνόμενο σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου από ολόκληρη την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

    Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου διεξήχθησαν πέρυσι εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα με και τη συνεργασία πολλών Δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στις εξετάσεις συμμετείχαν περισσότερα από 1.500 παιδιών, από τα οποία 90 μαθητές κρίθηκαν επιλέξιμοι και παρακολούθησαν το πρώτο Θερινό Σχολείο που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2014 με πολύ μεγάλη επιτυχία.

    Για τη φετινή χρονιά οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις: Αθήνα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Κω, Ηράκλειο, Χανιά, Πάτρα, Τρίπολη, Μυτιλήνη, Κοζάνη και Ρόδο. Οι εξετάσεις στην Κοζάνη θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2015.

\  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του κέντρου στο http://www.cty-greece.gr.

Τρίτη, 13 Ιανουάριος 2015

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist

Σας γνωστοποιούμε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που αξιολογεί τις δεξιότητες των μαθητών στις εφαρμογές του Microsoft Office.

Το Ελληνικό Σκέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος “Microsoft Office Specialist” (2014-2015) διοργανώνεται από τους φορείς Πιστοποίησης Πληροφορικής ACTA και INFOTEST, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και διενεργείται σε τρεις (3) φάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες  www.infotest.gr και www.acta.edu.gr  .

Κυριακή, 14 Δεκέμβριος 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

   Καλούνται οι Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας την Τετάρτη 17/12/2014, ώρα 18:00΄μ.μ., για να παραλάβουν τους ελέγχους προόδου. 

    Από τη δ/νση

Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Παράρτημα Κοζάνης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας  θα τιμήσει και φέτος τα παιδιά του Ν. Κοζάνης,  που προκρίθηκαν στον 8ο   Μαθηματικό Διαγωνισμό της Ε.Μ.Ε. «Παιχνίδι και Μαθηματικά», που πραγματοποιήθηκε στις 7/3/2014.  Φέτος στο διαγωνισμό συμμετείχαν 45 Δημοτικά Σχολεία με 1177 μαθητές.

Η βράβευση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 στην Αίθουσα  Πολλαπλών χρήσεων του 4ου ΓΕΛ Κοζάνης  στις 12 το μεσημέρι ,    με επίσημο ομιλητή τον κ. Δόρτσιο Κωνσταντίνο πρώην Σχολικό  Σύμβουλο Μαθηματικών Δυτικής Μακεδονίας.

Θερμά  συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, που συμμετείχαν  και διακρίθηκαν στο διαγωνισμό της Ε.Μ.ΕΤους ευχόμαστε να πετύχουν το καλύτερο δυνατό σε κάθε προσπάθειά τους.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Τρίτη, 9 Δεκέμβριος 2014

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 Για το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + ενημέρωσε το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου μας  Η κ. Καγιόγλου Φωτεινή, εκπαιδευτικός ΠΕ 13, σήμερα, Δευτέρα 08/12/2014,  ως προωθήτρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Πέμπτη, 4 Δεκέμβριος 2014

«ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο  06/12/2014 ημέρα εορτασμού του πολιούχου της πόλης της Κοζάνης Αγίου Νικολάου, θα πρέπει να παρίστανται στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης και στη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας, ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες με τη σημαία, καθώς και οι εκπαιδευτικοί και μαθητές που διαμένουν στην πόλη της Κοζάνης. 

Τρίτη, 2 Δεκέμβριος 2014

Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
προκηρύσσουν τον Α΄ Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής για μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
Η πρόσκληση για τον Διαγωνισμό απευθύνεται:
Α. σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν με ατομικό έργο
Β. σε τάξεις και ομάδες μαθητών (από Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων,
Βιωματικές Δράσεις, Project, Λέσχες ανάγνωσης, ποικίλες δραστηριότητες) που
συμμετέχουν με συλλογικό έργο.
Διάρκεια Διαγωνισμού

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Δ/ΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ -ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ κ Ε. ΤΥΦΟΞΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Πέμπτη, 20 Νοέμβριος 2014

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟ

 

     Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Τετάρτη, 12 Νοέμβριος 2014

ΧΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ ΧΟΡΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων