Τρίτη, 2 Σεπτέμβριος 2014...11:04 πμ

Εισοδηματική ενίσχυση μαθητών

Μετάβαση στα σχόλια

Δικαιολογητικά επιδόματος 300€

 για κάθε μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως και την 3η τάξη Γυμνασίου)

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  όπου να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο
  και ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 2014 (έως 3.000, €)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρόσφατο)
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986
  * περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Δ/ΝΤΉ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  από την οποία να προκύπτει η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε μετά την λήξη του Διδακτικού έτους.(‘Βεβαίωση του Διευθυντή δημόσιου σχολείου Πρω-τοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε. Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση.’αρθ.1 παρ.3ΦΕΚ2204/β’/2012)

οι γονείς που δικαιούνται την εισοδηματική ενίσχυση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην Δ/νση Δ.Ε. Κοζάνης γραφείο 23, Διοικητήριο 4 όροφος

Σχετικά με το «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 2014 (έως 3.000, €)»

αφορά το εκκαθαριστικό που λάβανε ή θα λάβουν το έτος (2014) ,

για τις εισφορές του οικονομικού έτους 2013

και έως 3.000 € εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό (μονογονειακές οικογένειες)

οι γονείς που είναι διαζευγμένοι και αντίγραφο της απόφασης επιμέλειας παιδιού

 

Από την Δ/νση Δ.Ε. Κοζάνης
Γκιατας Ιωάννης
τηλ. 2461351438
dithe@dide.koz.sch.gr

 Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων