Σάββατο, 29 Σεπτέμβριος 2012...7:54 πμ

«Ο ΘΑΛΗΣ»:73ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός (Π.Μ.∆.) στα Μαθηµατικά

Μετάβαση στα σχόλια

  Η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία (Ε. Μ. Ε.) διοργανώνει τον 73o Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό (Π. Μ. ∆.), «Ο ΘΑΛΗΣ», στα Μαθηµατικά, το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 9.00 π.µ.

Ο διαγωνισµός απευθύνεται στους µαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυµνασίων, όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελµατικών Λυκείων. Οι δηλώσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων θα υποβληθούν στο σχολείο που φοιτούν, µέχρι και τη 12η Οκτωβρίου 2012, και θα διαβιβασθούν άµεσα στις ∆ιευθύνσεις όπου ανήκουν.

Οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα συγκροτήσουν τις τοπικές νοµαρχιακέςεπιτροπές σε συνεργασία µε τα τοπικά παραρτήµατα της Ε.Μ.Ε. (όπου αυτά υπάρχουν) για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού και θα ορίσουν τα εξεταστικά κέντρα και τους επιτηρητές.

Ο διαγωνισµός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες, θα απαρτίζεται µόνο από θέµατα πλήρους ανάπτυξης και γι’ αυτό θα απαιτηθούν κόλλες αναφοράς.

Τα γραπτά των µαθητών θα αποσταλούν για βαθµολόγηση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήµατά της (όπου αυτά υπάρχουν). Tα αποτελέσµατα του διαγωνισµού θα αποσταλούν επιτροπές για βράβευση των μαθητών που θα διακριθούν στις τοπικές νομαρχιακές http://didefth.gr

Οι μαθητές, που θα διακριθούν στο διαγωνισµό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συµµετάσχουν στον επόµενο διαγωνισµό «Ο ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 12 Ιανουαρίου 2013. Στη συνέχεια, οι διακριθέντες στον «ΕΥΚΛΕΙ∆Η» θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό «Ο ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ» στις 23 Φεβρουαρίου 2013, προκειµένου να επιλεγεί η Εθνική οµάδα που θα λάβει µέρος στην 30η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα (Αλβανία, Μάιος 2013), στη 17η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα Νέων (Τουρκία, Ιούνιος 2013) και στην 54η ∆ιεθνή Μαθηµατική Ολυµπιάδα (Κολοµβία, Ιούλιος 2013).

Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισµό είναι προαιρετική και η συµµετοχή των εκπαιδευτικών εθελοντική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) Πανεπιστηµίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210-36.16.532, 210-36.17.784, στο fax: 210-36.41.025, και στην ιστοσελίδα: www.hms.gr

Σηµειώνεται ότι η µετακίνηση και η συµµετοχή των σχολικών µονάδων στον εν λόγω διαγωνισµό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το ∆ηµόσιο.Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων