Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2012...5:43 μμ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Νέων Κοζάνης

Μετάβαση στα σχόλια

   Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ  2315/2012) Αρ. Πρωτ. 93008/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ ιδρύθηκε και λειτουργεί ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων  (ΣΣΝ) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, γραφείο 31, Τηλ. 2461351252.

   Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων όπως ορίζεται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας (Γ2/806/12.2.1993) έχουν ως έργο:

   Την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, με τη δυνατότητα εντοπισμού, διαγνωστικής αξιολόγησης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες τους.

Τη συμβουλευτική γονέων, ατομική ή ομαδική (Σχολές Γονέων), τη στήριξη της οικογένειας και την κινητοποίηση των κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου.

 Την ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα των μαθητών/τριών, μέσω ομιλιών, διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων. Επίσης τα μέλη των  ΣΣΝ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου και του Συλλόγου διδασκόντων. Σε αυτές τις συνεδριάσεις θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα ιδιαίτερα σύνθετα προβλήματα και τους νέους τύπους συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες, που απορρέουν και σχετίζονται και με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοινομικές συνθήκες.

Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής αλλά και της τοπικής κοινότητας σε ζητήματα ψυχικής υγείας και ανθρωπίνων και διαπροσωπικών σχέσεων

Σκοπός των ΣΣΝ θεωρείται η διαμόρφωση θετικών σχέσεων και η ανάπτυξη συνεργατικού περιβάλλοντος μεταξύ των τριών καθοριστικών παραγόντων της σχολικής κοινότητας (γονείς-εκπαιδευτικοί-μαθητές) ώστε να αποδυναμώνονται οι αιτιολογικοί παράγοντες ενδεχόμενης παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Επίσης ως βασικός σκοπός ορίζεται η πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών μέσω δραστηριοτήτων και μεταξύ των δύο αλληλοσυσχετιζόμενων συστημάτων, της οικογένειας και του σχολείου.

Για την εφαρμογή των δράσεων και των προγραμμάτων οι ΣΣΝ αναπτύσσουν συνεργασίες με αρμόδιους φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με δημόσιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με κοινωφελή ιδρύματα, με τα ΚΕΔΔΥ, τους συλλόγους καθηγητών, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και ιδιαίτερα με τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων. 

 Επισημαίνοντας ότι οι ΣΣΝ αποτελούν δομές στήριξης για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς και για τους μαθητές, σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του ΣΣΝ Κοζάνης είναι υπό κατασκευή και ελπίζουμε ότι η λειτουργία της θα αποτελέσει χώρο ενημέρωσης και επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική κοινότητα, μέσω των σχετικών άρθρων και των πληροφοριών για τα σεμινάρια και τις δράσεις του ΣΣΝ Δ.Δ.Ε. Κοζάνης.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Β/ΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

                                                              Η υπεύθυνη του ΣΣΝ

                                                                 Βλαχάβα Ευανθία

 

 Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων