Παρασκευή, 27 Απρίλιος 2012...7:48 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετάβαση στα σχόλια

                               Το 1o Γυμνάσιο Κοζάνης (Βαλταδώρειο) στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής όλων των τάξεων του σχολείου, σε τρεις διαφορετικούς προορισμούς, καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά – τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας μέχρι τη Παρασκευή 27/4/2012 και ώρα 10:00′ πμ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Διευθύντριας την ίδια ημέρα στις 1o:00′ πμ. παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα είναι ξεχωριστές για κάθε προορισμό και σύμφωνα με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις :

             Α΄ ΤΑΞΗ

1) Προορισμός : Βέροια-Έδεσσα- Νάουσα

2) Προτεινόμενη ημερομηνία : 3 Μαϊου 2012

3) Συνολικά άτομα : 100 μαθητές και 4 συνοδοί.

 

                       Β΄ ΤΑΞΗ

1) Προορισμός : Θεσσαλονίκη

2) Προτεινόμενη ημερομηνία : 3 Μαϊου 2012

3) Συνολικά άτομα : 90 μαθητές και 4 συνοδοί

 

                       Γ΄ ΤΑΞΗ

1) Προορισμός : Ιωάννινα

2) Προτεινόμενη ημερομηνία : 3 Μαϊου 2012

3) Συνολικά άτομα : 90 μαθητές 4 συνοδοί

 

4) Την προσφερθείσα συνολική τιμή και τιμή κατ΄άτομο ( συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α.)

5) Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.

6) Η Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τη Διευθύντρια  του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων- κηδεμόνων και μαθητών.

7) Το Σχολείο διατηρεί το Δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής , λόγω μη συμπλήρωσης  του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής  αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείου.

Για την μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους απαιτούνται:

-Δύο λεωφορεία για κάθε προορισμό τα οποία να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)

-Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Πρόσθετη ασφάλιση για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

-Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ.

 

                                                                                                           Η   Διευθύντρια

                                                                                                 Τσουκανέλη ΜαρίαΑφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων